Mistä kysymys?

Oletko eronnut tai eroamassa?

Tarvitsetko neuvoja lapsen huoltoon, tapaamiseen tai elatusmaksuihin liittyvissä asioissa?

Etävanhempien liitto ry toimii valtakunnallisena yhdistyksenä ja siihen kuuluu jäseninä sekä yksityishenkilöitä että lastensuojelujärjestöjä.

Tavoitteet
Etävanhempien liitto ry:n tavoitteet käyvät parhaiten ilmi yhdistyksen sääntöjen 2 ja 3§:stä

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on lastensuojelujärjestönä pyrkiä turvaamaan lapsen ja molempien vanhempien oikeudet sovittaessa ja päätettäessä lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta, huoltajuudesta ja elatusmaksuista.

Tässä tarkoituksessa yhdistys pyrkii erityisesti vaikuttamaan siihen, ettei lapsen oikeutta vanhempiinsa vaaranneta kohtuuttomien elatusmaksujen muodossa, tapaamis- ja luonapito-oikeuksia häiritä ja että lapsen huoltajaa määrättäessä suoritetaan molempien vanhempien sopivuudesta huoltajaksi tasapuolinen ja riittävä selvitys. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa pyrkimällä vaikuttamaan yleisen mielipiteeseen informoimalla eduskuntaa, viranomaisia ja lehdistöä, antamalla lausuntoja, järjestämällä kokouksia ja julkisia tilaisuuksia sekä harjoittamalla voittoa tavoittelematta julkaisu- ja neuvontatoimintaa.

3§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja jäseniltään, järjestämällä rahankeräyksiä, ottamalla vastaan lahjoituksia, avustuksia ja jälkisäädöksiä sekä tarjoamalla pienimuotoista ostopalveluja kunnille ja muille sitä tarvitseville.

Yhdistyksen jäsenille on tarjolla maksutonta neuvontaa osoitteessa kari.karanko@gmail.com.

Etävanhempien neuvontapuhelin vastaa eroon ja lapsiin liittyvissä asioissa viikon kaikkina päivinä klo 09.00-21.00 numerossa 045-132 10 87

Etävanhempien liitto ry:n puheenjohtajaksi valittu maaliskuun 2018 yhdistyksen vuosikokouksessa Camilla Tuominen.